LEDEN
CESAR SMITS
DANY VAN GUCHT
DIRK COOMANS
FONS ROUSSEAU
GINO BIESEMANS
HENDRIK FABRI
LEO VERVOORT
LUC DE CLERCK
PHILIP WILLAERTS
WILLY BORMS